Skip to main content

JOGI NYILATKOZAT ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az Omega Pharma Hungary Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; cégjegyzékszám: 01-09-877336; adószám: 13866240-2-41; a továbbiakban „Omega Pharma”) tájékoztatja Önt, hogy az Omega Pharma által működtetett www.fejteturol.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) látogató általi böngészése egyúttal az alábbi felhasználási feltételek elfogadását is jelenti.

Minden, Weboldalra látogató vállalja, hogy a Weboldalt saját felelősségére használja. Az Omega Pharma megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz a Weboldal látogatója személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása érdekében, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvja, felhívja azonban a Weboldal látogatójának figyelmét arra, hogy az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, annak felhasználói számára a hálózat biztonságát az Omega Pharma rajta kívül álló okokból teljes mértékben biztosítani nem tudja.

A Weboldalt felkereső a jelen, a Weboldal felhasználási feltételeit is tartalmazó jogi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően jogosult igénybe venni a Weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat. Amennyiben a Weboldal látogatója a jelen jogi nyilatkozat rendelkezéseibe ütközően, vagy visszaélésszerűen használja a Weboldal által biztosított tartalmakat és szolgáltatásokat, úgy az Omega Pharma jogosult a látogató hozzáférését megszüntetni, és megtenni a további szükséges jogi lépéseket a látogató által az Omega Pharmá-nak vagy az Omega Pharmá-val kapcsolatban álló harmadik személyeknek okozott kár megtérítéséért.

A Omega Pharma Weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogi védelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Weboldal tulajdonosa jogosult.

A Weboldal tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Omega Pharma azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépére letöltse és ott tárolja, vagy kinyomtassa.

A Omega Pharma Weboldalának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a Weboldalon a Omega Pharma akaratától és ráhatásától független változtatás, avagy az Omega Pharma által eszközölt frissítés vagy módosítás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Omega Pharma semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő Weboldala pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a Weboldalon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében, így kérjük, időnként olvassa el a jelen jogi nyilatkozatot és a Weboldal mindenkori aktuális felhasználási feltételeit.

A Omega Pharma fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A Omega Pharma nem garantálja, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Weboldal, illetve az ott

elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Omega Pharma kifejezetten kizárja.

A Weboldal más harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Omega Pharma nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, illetőleg az ezekkel összefüggésben esetlegesen bekövetkező károkért, mely weboldalakhoz a Omega Pharma Weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik. Ezen más weboldalakat felkereső kizárólagos felelőssége és kötelessége, hogy megismerje a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.

Ez a Weboldal és annak tartalma kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgál. A Weboldal tartalma nem alkalmas a szakszerű egészségügyi tanácsadás helyettesítésére. A Weboldalon szereplő adatok nem helyettesítik az orvosi diagnózist vagy kezelést, ezért a Weboldalon található információk ezen célra nem használhatók fel. Bármilyen egészségi állapottal, vagy kezeléssel kapcsolatban mindig kérje ki orvosa vagy más, képzett egészségügyi szakember tanácsát. Soha ne hagyjon figyelmen kívül semmilyen orvosi javaslatot, illetve ne mellőzze annak kikérését a jelen Weboldalon olvasott bármely információ miatt.

Az Omega Pharma nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek a Weboldal látogatójának a Weboldalon a termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal összefüggésben leírtak megszegéséből adódik, vagy abból, hogy a Weboldal látogatója a termékekkel kapcsolatos utasításokat – így különösen a termékek használati útmutatójában foglaltakat - nem tartja be, illetőleg az Omega Pharma által meghatározott intézkedéseket és teendőket nem megfelelően alkalmazza vagy értelmezi.

A Omega Pharma más weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

Budapest, 2022. november 23.